Жалоба в нбу на действия банка образец

Образец жалобы на банк в НБУ!

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!

Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!

Голові Національного банку України
01601, вул. Інститутська 9, м. Київ, Україна.
Від……………………

ЗАЯВА
про вжиття заходів реагування
на порушення банківського законодавства

Відповідно до ч. 8, 9 статті 7 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк України здійснює банківське регулювання та нагляд, веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках.
Згідно до ч. 3 ст. 55 цього Закону Національний банк України здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об’єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів національного банку і економічних нормативів.
Протягом тривалого часу порушення банківського законодавства має місце з 6оку ПАТ «……. банк», що призводить до порушення моїх прав та потребує невідкладного реагування з боку очолюваної Вами установи.
Так, 22 червня 2005 року я отримала від цього банку споживчий кредит на ремонт квартири в розмірі 20 000 грн. за договором N…………… Кредит було надано мені до 10.09.2007 року. Рішенням Залізничного районного суду м. Сімферополя від 22 травня 2007 року по справі N92-222/2007 термін користування кредитом було скорочено. Рішення набуло законної cили 29.05.2007 року, отже з цієї дати закінчився термін користування мною кредитом. Згідно судового рішення на цю дату я мала за6оргованість, яку повинна була сплатити 6анку в наступному розмірі: кредит в сумі 1993,95 грн., прострочена частка кредиту в сумі 4047,2 грн., відсотки в сумі14,89 грн., прострочені відсотки в сумі 109,19 грн., пеню в сумі 0,64 грн., всього 6165,95 грн. Зазначені суми були повністю узгоджені сторонами: ні з мого 6оку, ні з 6оку банку постановлене рішення не оскаржувалося. Нараховані мені банком та затверджені судом кошти за кредитним договором були сплачені мною в повному о6сязі, а виконавче провадження було закінчено у зв’язку з повним виконанням рішення суду. Після цього жодних майнових претензій на мою адресу з 6оку банку не надходило.

У грудні 2009 року я звернулася до одного з відділень банку з наміром покласти грошові кошти на депозитний рахунок на своє ім’я. Під час оформлення банківських документів мені повідомили, що за мною, нібито, обліковується заборгованість за кредитним договором N………………… на загальну суму 29 501, 52 грн.(?), а саме: за кредитом 5365,92 грн., за відсотками 14541, 91 грн., пеня 9593,69 грн. На той час в мене вже навіть не залишилося власного примірника давно виконаного в повному обсязі договору. щоб розібратися в ситуації, я письмово звернулася до директора Кримського регіонального управління (заява вх. N96666 від 22.12.2009 року) з проханням прояснити ситуацію та надати мотивований розрахунок суми заборгованості, що безпідставно за мною обліковується. Однак під час розгляду мого звернення регіональним управлінням були грубо порушені «Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», затверджені постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 N9 168, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.05.2007 за N9 541/13808 (далі — Правила N9 168). Згідно п. 1.2.-1.3. зазначених Правил у разі усних чи письмових звернень споживачів банки зобов’язані надавати повну, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про сукупну вартість споживчого кредиту (кредиту на поточні потреби, кредиту в інвестиційну діяльність, іпотечного кредиту) з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов’язань споживача, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту (у тому числі наданого у формі кредитної лінії, Овердрафту за картковим рахунком тощо) і мають бути оплачені споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або кредитного договору про надання споживчого кредиту. Всупереч наведеним в Правилах вимогам, відповідь від Кримського регіонального управління я отримала лише через 9 місяців після звернення. При цьому мені так і не було зазначено підстав за яких банк продовжує нараховувати проценти та пеню на давно сплачений кредит та звідки з’явилася сума заборгованості по кредиту в розмірі 5365,92 грн. Крім того, у наданій банком виписці по рахунку взагалі були відсутні відомості про сплату мною на користь банку коштів за кредитом з 29.05.2007 року (дати вступу в силу рішення суду) до його виконання.

Правила надання інформації прийняті Національним банком України з метою запобігання завданню споживачам моральної чи матеріальної шкоди через надання банками свідомо недостовірної та неповної інформації. Хочу зазначити, що за немотивованим розрахунком Кримського регіонального управління я, нібито, повинна сплати за споживчий кредит в 10 000 грн. (з урахуванням вже сплачених) всього близько 40 000 грн (!), що не відповідає здоровому глузду. Такі несумлінні дії окремих суб’єктів у сфері кредитних послуг в умовах світової фінансової кризи підривають авторитет банківської системи вцілому, що е неприпустимим.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. У зв’язку з наведеним,
ПРОШУ
Провести перевірку дотримання ПАТ «……… банк» в особі Кримського регіонального управління банківського законодавства України, нормативно-правових актів національного банку України, притягнути його до відповідальності за їх порушення під час надання кредитних послуг за договором від 22 Червня 2005 року (№………..). У разі наявності підстав, — позбавити банк ліцензій на здійснення банківської діяльності.
Вжити заходів щодо термінового надання мені з боку Публічного акціонерного товариства «………банк» в особі Кримського регіонального управління кредитного договору N…………., з повним та достовірним розрахунком заборгованості за ним на сьогоднішній час, з відомостями про використання грошових коштів, отриманих у виконання рішення суду з 29.05.2007 року по 25.02.2008 року.
Спонукати Публічне акціонерне товариство «……… банк» в особі Кримського регіонального управління припинити облік неправомірно нарахованих зобов’язань за договором та вважати їх погашеними в повному обсязі.
Відповідь за результатами розгляду моєї заяви прошу надіслати у десятиденний строк за адресою: …………. та додатково повідомити за телефоном 050 …………
Додатки:
Копії паспорту та ідентифікаційного коду заявника.
Копія рішення Залізничного районного суду м. Сімферополя.
Копія постанови про закінчення виконавчого впровадження
Копія листа до банку від 22.12.2009 р
Копія відповіді від банку від 24.09.2010р.

Читать еще:  Втб банк возвращает страховкупо кредиту на машину

Как написать жалобу в Центробанк России на действия банка – образец заявления и правила подачи

Деятельность всех финансовых организаций контролируется Центральным Банком Российской Федерации. Соответствующими полномочиями ЦБ наделён Федеральным законом № 86-ФЗ, этот нормативный акт определяет цели и деятельность главного органа банковской сферы РФ.

У современных граждан часто возникают ситуации, требующие обращения в ЦБ. Большая часть используемых денежных средств в РФ так или иначе связана с банковской деятельностью. Если возникающие вопросы не решаются на уровне взаимодействия с финансовой организацией, в которой обслуживается клиент, то проблему можно решить с помощью жалобы в Центробанк на действия банка. Образец заявления вы найдете в статье ниже, но для грамотного обращения лучше ознакомиться с представленной информацией.

Причины обращения

Написать жалобу в Центробанк можно на нарушения, допущенные любыми кредитно-финансовыми компаниями или их сотрудниками. К таким организациям относят:

 1. Банки.
 2. Микро-финансовые организации.
 3. Страховые компании.
 4. Ломбарды.
 5. Негосударственные пенсионные фонды.
 6. Кредитные кооперативы и прочие финансовые сообщества.

Причиной для жалобы в Центральный банк может послужить любое нарушение законодательства, допущенное руководством или сотрудниками вашего банка. Например, искусственное ограничение свободы выбора страховщика при получении ипотеки или изменение условий уже заключённого договора в одностороннем порядке. ЦБ имеет право провести расследование конфликтной ситуации и вынести решение, которое будет обязательным для исполнения банком.

К подобным ситуациям можно отнести:

 • Низкую квалификацию специалистов.
 • Ошибки в работе банковского оборудования.
 • Удержание денег со счета клиента без его уведомления и согласия.
 • Неправомерный отказ в предоставлении займа.
 • Принуждение к получению дополнительных услуг.
 • Грубое отношение работников к клиентам.

Не существует отдельного перечня ситуаций для обращения, поэтому граждане вправе сообщать информацию в ЦБ при любых обнаруженных нарушениях в деятельности кредитно-финансовых организаций.

Порядок подачи

Подать жалобу в Центробанк возможно следующими способами:

 1. При личном визите в региональное представительство.
 2. По почте заказным отправлением.
 3. Через интернет-приёмную в электронном виде.

Если вы хотите подать претензию лично, то оформите её в письменном виде и отнесите в канцелярию регионального отделения Центробанка РФ. Предварительно с претензии следует снять копию, чтобы работник канцелярии смог указать на ней сведения, подтверждающие получение оригинала.

При отправке заявления по почте рекомендуется составить 3 экземпляра: по одному для центрального управления ЦБ, его регионального представительства и для самого банка. Письма следует пересылать заказным отправлением с уведомлением о вручении.

Через Интернет отправлять жалобы на банки в Центробанк проще всего. Для этого на официальном сайте ЦБ создан раздел «Интернет-приёмная». Выберите вариант «Подать жалобу», а затем тему заявления из представленного списка. Система подскажет, где и какую информацию вводить, чтобы не пропустить необходимые сведения.

Составление претензии

Вне зависимости от того, каким образом вы планируете передать заявление, написать жалобу в ЦБ РФ достаточно просто.

Составить документ можно в свободной форме. Важно, чтобы текст обращения был чётким, понятным и эмоционально нейтральным. Желательно приложить к претензии доказательства, подтверждающие позицию гражданина. В качестве доказательств можно использовать, например, текст договора, аудио и видео записи, показания свидетелей.

Жалоба в Центробанк на действия банка должна содержать следующие сведения:

 • Наименование отделения, в который она будет подана.
 • Данные заявителя: фио и контакты.
 • Описание ситуации и сути проблемы (в данном разделе обязательно напишите названия законодательных актов или пункты договорных положений, которые были нарушены организацией или её сотрудниками).
 • Требования и предложения (перечислите, какие действия должны быть предприняты для решения проблемы).
 • Список приложенных документов.

Если вы жалуетесь на определённого сотрудника, то включите в текст жалобы информацию о нем: фио, должность, дату и время, когда произошёл конфликт.

Если у вас возникли какие-либо сомнения при составлении документа, то воспользуйтесь приведенным образцом жалобы. Так как определённой формы для претензионного обращения в ЦБ не существует, от граждан принимаются любые заявления, отвечающие обычным требованиям деловой переписки.

Куда обратиться, если Центробанк не помог в решении проблемы?

Обращение в ЦБ не всегда является наиболее эффективным способом для решения вопросов, потому что данный институт занимается общим контролем и надзором. По экономическим преступлениям более действенны обращения в прокуратуру, а по вопросам завышенных тарифов на обслуживание – в Федеральную антимонопольную службу. Кроме того, претензии по работе финансовых организаций можно направлять в Роспотребнадзор, Росфинмониторинг и Роскомнадзор.

Читать еще:  Иск об освобождении от уплаты алиментов

Все компании, работающие на финансовом рынке, обязаны соблюдать действующее законодательство России. Однако, нарушения и ошибки в работе случаются нередко. Небольшие кредитно-финансовые организации зачастую пользуются неграмотностью граждан для извлечения дополнительной выгоды из договорных отношений. Когда неправомерные действия компаний приводят к нарушению прав клиентов, последние могут обратиться в Центробанк за защитой и непредвзятым решением проблемы. ЦБ обязан провести проверку сложившейся ситуации, определить правомерность выдвинутых требований и вынести решение, обязательное для исполнения финансовой организацией.

Рекомендуем прочитать:

05/10/ 2016 г. я заключила кредитный договор за №09030811561 в Русфинанс Банке на приобретение мотоцикла. Оплачивала вовремя, согласно графику платежей. Но. через 6-ть месяцев сотрудники банка стали звонить и говорить о том,что что мой платеж не прошел, т.к. якобы я неправильно указала реквизиты банка, стали требовать, чтобы я оплатила еще раз, иначе возникнет просрочка платежа. И я ПЛАТИЛА. 2-ого мая 2018 г. я отправила в Русфинанс Банк более 28 тыс. руб. с учетом начисленных банком процентов. Пришло смс сообщение-деньги банк получил, они зачислены в се погашения всего кредита. Но! Через 12 дней мне позвонил сотрудник банка, сообщив о том, что что я вновь ошиблась и неправильно указала реквизиты банка и поэтому мне перевели деньги обратно. Самое удивительное,. что отправителем перевода был Русфинанс Банк. По выше указанным причинам из меня сделали злостного не платильщека. Более того, в сентябре 2018 г. сотрудники банка стали проявлять угрозы с формулировкой, ,, если вы сегодня не внесете деньги, то мы испортим вам кредитную историю. Хотя банку должно быть известно, что существенной просроченной задолженностью считают кредиты, просроченной задолженностью считают кредиты, просрочка которых превышает 3 месяца ( 90 дней ) Далее 2-ого октября я получила смс сообщение в котором указывалась сумма моего последнего платежа а именно 5850 тыс. руб. Во избежании еще одного недоразумения я сегодня поехала в офис Русфинанс Банка по адресу г. Новосибирск, Кавалерийская улица, д.9. Оказалось, что сумма последнего платежа 4830 тыс. руб. Я попросила сотрудницу банка , что бы она посмотрела повторяющиеся дважды платежи, подала ей квитанции. Сотрудница банка мою просьбу отклонила, заявив что никакой переплаты нет. Мне пришлось просить, чтобы сделали распечатку всех моих платежей. Распечатку сделали. Оказалось, что я переплатила банку более 13 тыс. руб. Очень хочется узнать каким образом я стала должником кредитных платежей, почему сотрудники Банка испортили мне кредитную историю, почему сотрудники Банка пытались скрыть от меня мои деньги. Русфинанс Банк объявив меня должником по кредитам своими действиями сорвал мне рефенансирование других кредитов. Таким образом сотрудники Русфинанс Банка нанесли мне как моральный так и материальный ущерб. Прошу Вас, разобраться в данной ситуации, чтобы более сотрудникам Русфинанс Банка не могли обманывать людей подобным образом, обманывать это очень мягко сказано о неправомерных действиях дружного коллектива Русфинанс Банка. С уважением Наталья Киль.

Обратилась в ПАО Сбербанк предоставить мне лицензию на кредитование , у них такой лицензии нет. на основании какого закона банк кредитуют? куда жаловаться и найти ответ?? Нас очень много таких человек которые хотят знать на основании чего выдают кредиты не имея лицензии?

Нигде не могу найти корректный адрес электронной почты Интернет-приемной ЦБ РФ, где этот дефицит можно найти?

Обращение возможно лишь посредством интернет-приемной на https://www.cbr.ru/Reception/. E-mail технической поддержки сайта – webmaster@www.cbr.ru

Добрый день!если вам будут звонит с этого номера88005513302 это банк какой то по названием Гермес банк Москвы обманывает людей они обманули нас от нас взяли 3000тыс руб и нагло обманули спасибо!

Образец жалобы на незаконные действия банка

Жалоба на незаконные действия банка может направляться в различные инстанции – всё зависит от характера нарушений, допущенных коммерческой кредитной структурой. Все действия банка должны подчиняться положениям соответствующего законодательства и подзаконных актов. Любые незаконные действия банков могут послужить причиной для применения к ним санкций, предусмотренных действующим административным законодательством.

Но, несмотря на возможность наложения наказаний и взысканий за незаконные действия, многие банки идут на преднамеренное нарушение действующих законодательных нормативов. Незаконные действия банка могут касаться самых разных аспектов взаимоотношений с клиентом – начисления процентов и штрафов, навязывания дополнительных услуг и прочих условий кредитования. Чтобы защитить себя, клиент вправе подавать жалобу на незаконные действия банка.

Порядок подачи жалобы на незаконные действия банка

Каждый клиент коммерческого банка имеет право защищать свои законные интересы любыми, допустимыми законодательными нормативами, способами. Целью защитных действий со стороны клиента является восстановление своих финансовых интересов, что проистекает из особенностей взаимоотношений между банком и заёмщиком. Жалоба на незаконные действия банка обычно содержит следующие требования:

 • Взыскание незаконно удержанные и списанные банком суммы.
 • Отмена незаконно начисленных процентов, штрафов и пени.
 • Возмещение прочих убытков, нанесённых незаконными действиями банка.

Это далеко не полный список нарушений, которые могут быть допущены со стороны работников банка. Например, может быть обжалован в судебном порядке незаконный отказ в выдаче кредита или в клиентском обслуживании: например, под предлогом отсутствия постоянной прописки, предпенсионного возраста, при нежелании оформить страховку и так далее. Для восстановления справедливости, следует подать жалобу на незаконные действия банка.

При подаче жалобы следует учитывать два основных фактора:

 1. Жалоба может направляться в связи с неким конкретным нарушением, которое должно указываться в тексте подаваемого заявления.
 2. При подаче жалобы на незаконные действия банка, следует соблюдать принцип юридической подведомственности. Это связано с тем, что в нашей стране имеется большое количество различных надзорных инстанций, каждая из которых отвечает за нарушения в определённой сфере.
Читать еще:  Типовой договор тсж с сантехником по совместительству

С образцом жалобы на незаконные действия банков можно ознакомиться на нашем сайте.

Подача жалобы на незаконные действия банка в головной офис

В каждом банке имеется свой юрист, а то и целый штат специалистов, призванных отстаивать интересы данной кредитной организации. Поэтому, перед тем, как подать жалобу на незаконные действия банка, следует основательно подготовиться: собрать всю необходимую документацию и справки, доказывающие правоту ваших слов. Ещё лучшим выходом в сложившейся ситуации будет обратиться за содействием к профессиональному юристу. Только специалист высшей квалификации сможет оказать вам адекватную правовую помощь.

Прежде, чем обращаться в судебные инстанции для разрешения спора с банком, потребуется попытаться урегулировать возникший конфликт мирным путём. Если вы не попытались разрешить проблему в досудебном порядке, то суд вправе отказать в рассмотрении данного дела. Сотрудники банка часто идут на незаконные действия вовсе не потому, что плохо знакомы с положениями российского законодательства, а оттого, что считают своих клиентов юридически малограмотными.

В этой ситуации гражданину важно показать банковским менеджерам, что он также имеет право и может отстаивать свои финансовые интересы. Сотрудники банка в данном случае с лёгкостью готовы признать свои явные и наиболее грубые «ошибки», быстро исправляя их. Для этого клиенту следует обратиться с жалобой на незаконные действия банка к руководству местного отделения, либо в головной офис.

Закон даёт руководящим сотрудникам банка срок в две рабочих недели на рассмотрение поданного ходатайства и принятия решения по нему.

Подача жалобы на незаконные действия банка в надзорные органы

В России действует большое число контролирующих организаций и учреждений, в обязанности которых вменяется надзор за законностью действий банковских организаций. Чтобы ваше ходатайство было принято к рассмотрению, следует правильно определить правовую подведомственность нарушения, допущенного сотрудниками банка. Единственным поистине «универсальным» учреждением являются только органы прокуратуры. Рассмотрим, какие государственные службы могут оказать содействие гражданину, если он стал жертвой незаконных действий банка.

 1. Подача жалобы в Роспотребнадзор. Любые отношения между клиентом и компанией связаны с оказанием каких-либо услуг. Не является исключением и взаимоотношения между заёмщиками/вкладчиками и банками. В данном случае банковская организация оказывает финансовые услуги своему клиенту, и уровень этих услуг должен отвечать установленным критериям.
 2. Если действия банка явно подпадают под юрисдикцию закона о потребительских правах, то гражданин имеет все основания обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Сроки, отведённые на рассмотрение обращения сотрудникам Роспотребнадзора – один календарный месяц.
 3. Антимонопольная служба. Данная организация призвана следить за соблюдением антимонопольных законов. Сюда рекомендуется обращаться в ситуации, когда банковские служащие принуждают вас, помимо того финансового продукта, который вам необходим, приобрести ещё что-то «в довесок».
 4. Например, при взятии банковского кредита, клиенту слишком настоятельно рекомендуют заключить некие страховые договора и оплатить взносы по ним. ФАС также занимается делами, в которых фигурирует предоставление недостоверной информации о предлагаемом продукте, или преднамеренное введение клиента в заблуждение при составлении договора.
 5. Учреждение по надзору связи. В эту организацию можно подать жалобу на незаконные действия банка, если он нарушил нормативы хранения и обработки персональной информации клиентов. Например, из-за некомпетентных действий сотрудников банка произошла утечка личной информации о человеке, либо они преднамеренно и без вашего ведома передали её третьим лицам (например, коллекторам). Тайна персональной информации охраняется законом, и любые несанкционированные попытки воспользоваться ею являются правонарушением.
 6. Антиколлекторская служба. Данные организации не являются государственными учреждениями. Они представляют собой частные юридические компании, предоставляющие населению услуги по правовой защите от частных сборщиков долгов. Востребована такая услуга стала с развитием в стране коллекторского беспредела, порождённого правовым вакуумом. Но даже сейчас, после принятия законодательства о деятельности коллекторских фирм, многие должники нуждаются в правовой поддержке антиколлекторских служб.
 7. Центральный банк РФ. На первый взгляд, идея подачи жалобы в подобное учреждение кажется абсурдной. Но следует знать, что все коммерческие банковские структуры, действующие на территории РФ, находятся в прямом подчинении Центробанка. Вполне понятно, что и повод для обращения с жалобой в центральную инстанцию должен быть достаточно веским.
 8. Поводом для обращения в Центробанк может послужить ситуация, когда банкиры преднамеренно разглашают сведения о заёмщике; сотрудники преднамеренно нарушают регламент открытия/закрытия вклада или кредита. Если банк без веских причин отказал гражданину в обслуживании, либо в ознакомлении с детальной информацией о состоянии его вклада или кредита. Время рассмотрения обращения в этой ситуации составляет 30 дней.
 9. Прокуратура. Как уже отмечалось, данное учреждение является поистине универсальным. По долгу своей службы прокурорские работники обязаны отстаивать нарушенные права граждан. В эту организацию можно обратиться с жалобой на любое правонарушение со стороны банкиров. В случае необходимости, прокурорские работники самостоятельно перешлют ваше ходатайство в нужную инстанцию, специализирующуюся на нарушениях данного типа.
 10. Судебные органы – самая популярная инстанция для подачи жалобы на незаконные действия банка. Для этого следует составить исковое заявление с подробным описанием сути вашей проблемы. С образцом заполнения бланка заявления можно ознакомиться непосредственно в судебном секретариате.

Как видим, к услугам клиентов коммерческих банков имеется множество инстанций, призванных охранять его интересы. Следует только правильно выбрать нужное учреждение для подачи жалобы на незаконные действия банка.

Жалоба на банк: советы юриста

Ссылка на основную публикацию