Украина. Железнодорожная накладная. Правила оформления.

21. Залізнична накладна. Її зміст та призначення

На кожне відправлення вантажу, порожніх власних, орендованих вагонів та контейнерів відправник надає станції відправлення перевізний документ (накладну). Накладна згідно з Правилами перевезення вантажів може оформлятися і надаватися в електронному вигляді (із накладенням електронного цифрового підпису (ЕЦП)). Електронний перевізний документ та його паперова версія мають однакову юридичну силу.

Згідно п.6 Статуту, накладна є обов’язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони — одержувача. Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається одержувачу разом з вантажем.

Накладна заповнюється відправником із застосуванням автоматизованих систем залізничного транспорту України або програмних засобів, у разі її оформлення в паперовому вигляді роздруковується у трьох примірниках, один із яких видається відправникові вантажу та є квитанцією для приймання вантажу до перевезення, другий і третій передаються з вантажем на станцію призначення. Заповнення накладної здійснюється відправником, залізницею, одержувачем згідно з Правилами перевезення вантажів.

Відправник заповнює такі графи накладної:

В графі 1 відпавником заповнюються дані про відправника. Відправником може бути одна юридична або фізична особа. Назва підприємства, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), поштова адреса. За можливості вказуються номер телефону, факсу, адреса електронної пошти. Країна вказується у випадку відправки за кордон (експорт)

В гр. 2 Код відправника 4 — значний

Гр.3 — Код платника 7 — значний

Гр. 4 – Дані про одержуача . Заповнюється у порядку, передбаченому для графи 1

Гр. 5- Код одержувача 4 — значний

Гр. 7 – «Заяви відправника». Провідник вантажу (прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта), Швидкість доставки (вантажна, велика). Відмітки «Охорона МВС» та інш.

Гр.8 — Номер договору між відправником та одержувачем (за бажанням)

Гр.9 — Документи, що додані відправником .

Гр.10. — Документи, що додані відправником

Гр.11- Якщо станція призначення відкрита для виконання вантажних операцій згідно з Тарифним керівництвом N 4 залізниць України, то зазначається найменування під’їзної колії

Гр.12- Код залізниці — 2 знаки, код станції — 6 знаків згідно з Тарифним керівництвом N 4 залізниць України

Гр.13 — Платник Гр.14 — Код платника, присвоєний йому розрахунковим підрозділом залізниці

Гр.15 — Відмітки, не обов’язкові для залізниці(Відомості відправника — одержувачу, пов’язані з відправкою)

Гр.16 — Найменування станції та залізниці відправлення згідно з Тарифним керівництвом N 4 залізниць України

Гр.17 Код залізниці — 2 знаки, код станції — 6 знаків згідно з Тарифним керівництвом N 4 залізниць України

Гр.18 – Відмітки митниці. Крім відправника, заповнюється митницею

Гр.19 — Номер вагона

Гр.20 — Найменування вантажу відповідно до Алфавітного списку вантажів Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів та відмінні ознаки вантажу. Знаки, марки, нанесені на окремі вантажні місця. Рід пакування вантажу (наприклад: «ящ.», «корз.», «боч.»)

Читать еще:  Можно ли без записи попасть очереди в обл гаи оренбург

Кількість, знаки, тип та належність (відправник/залізниця) застосованих пломб чи ЗПП. Відмітка «Зональний габарит».Відмітка «Пільговий габарит» Зазначається «Власний (орендований) вагон (локомотив)

Гр.21 — Проставляється позначка «х», якщо вантаж негабаритний, швидкопсувний або перевозиться на особливих умовах тощо

Гр.22- Якщо вантаж небезпечний, проставляється позначка «х», а також за необхідності «ВМ».

Гр.23 — Код вантажу за ЄТСНВ або ГНВ

Гр.24 — Заповнюється, якщо маса вантажу визначена відправником

Також відправником заповнюються гр.26 «Спосіб визначення маси » (якщо масу визначав відправник, якщо залізниця – то залізницею.), гр.27 «Оголошена вартість вантажу », гр.28 «Ким завантажено вантаж у вагон (контейнер) » (заповнюється відправником або залізницею), гр.50 «Відмітки відправника », гр.55 – «Правильність внесених відомостей підтверджую », гр.58 «Вид небезпеки вантажу », гр.60 — Порядок прикриття вагона в поїзді у випадках, передбачених правилами перевезень, гр.61 — Відомості про обмеження за масою або габаритом навантаження, які встановлено на даному напрямку перевезення, гр. 62 — «Не спускати з гірки».

Одержувач заповнює такі графи накладної:

Гр. 6 — Код платника (одержувача) 7 — значний

Гр. 53 –« Підтвердження одержання вантажу Вантаж одержав »

Інші графи заповнює залізниця:

Гр.25 — «Маса вантажу, визначена залізницею»

Гр. 29 – «Відправка». У. відповідному місці проставляється позначка «х»

Гр.30 – «Тарифні відмітки ». Заповнюються відповідно до Тарифного керівництва N 1; указуються номер групи, позиції, схеми, відстань перевезення. У разі застосування виняткового тарифу вказується його код

Гр.32, 40 – «Плата за проїзд провідника»

Гр. 33, 41 – «Плата за охорону вантажу залізницею»

Гр. 34 – «Усього сплачено відправником (прописом)»

Гр. 35, 36, 37, 43,44,45 – «Інші платежі на станції відправлення»

Гр 38 – «Підпис». Посада та підпис працівника залізниці на станції відправлення

Гр. 42 – «Усього сплачено одержувачем (прописом)»

Гр. 46 — Посада та підпис працівника залізниці на станції призначення

Гр.47, 48 визначають сплату на станції відправлення або призначення по квитанції різних зборів.

Гр.49 – «Відмітки залізниці» (складання актів, причини затримки вантажу)

Гр.51 – «Календарний штемпель прибуття вантажу »

Грю52 – «Календарний штемпель видачі вантажу »

Гр. 54 – «Ідентифікація відправки » Зазначається код залізниці та станції відправлення, номер накладної (відправки)

Гр.56 – «Календарний штемпель станції відправлення »

Гр.57 – «Увезення дозволено» Відмітки залізниці про одержання відправником згоди на ввезення вантажу та призначення дати навантаження

Гр. 59 – «Вид негабаритності»

Гр.63 – «Код типу маршруту, поїзда (прямий відправника, з розпиленням, ступінчатий, контейнерний поїзд тощо) »

Читать еще:  Образец договора сервиса на установку и обслуживание торгового автомата договор

Гр.64 – «Номер маршруту »

Гр.65 – «Код станції розпилення маршруту »

Гр.66 – «Кодування інформації, визначене Укрзалізницею »

Транспортная железнодорожная накладная

Транспортная железнодорожная накладная

Похожие публикации

При перевозке грузов с помощью железной дороги должен быть оформлен необходимый пакет документов, который сопровождает груз с момента отправления до получения его адресатом.

Для чего используется транспортная железнодорожная накладная

Транспортная железнодорожная накладная является документом, который идентифицирует груз и содержит следующие сведения:

 • Данные фирмы-отправителя;Данные о грузе;
 • Нюансы его перевозки;
 • Габариты груза;
 • Данные перевозчика;Данные получателя.

Составление накладной подразумевает заключение договора между отправителем и железнодорожной компанией-перевозчиком. Транспортная ж/д накладная должна быть составлена на все грузы, независимо от их размера и дальности перевозки. Данный порядок определяется локально-нормативными актами железнодорожного транспорта.

Оригинал транспортной железнодорожной накладной: унифицированная форма

Для составления накладной предусмотрены унифицированные формы, их использование обязательно для всех клиентов, которые пользуются услугами железной дороги для перевозки грузов. То есть отправитель не может составить накладную по своему образцу.

Накладная состоит из четырех частей:

 • оригинальный экземпляр накладной, который вручается грузополучателю;
 • дорожная ведомость, документ, который составляется не менее чем в 2 экземплярах и сопровождает груз на всех станциях;
 • корешок дорожной ведомости, документ, который после доставки груза остается у компании-перевозчика;
 • квитанция о приеме груза, то есть документ, который подтверждает, что перевозчик принял груз. Она остается у отправителя.

Форма накладной, которую оформляют при отправке, зависит от вида груза и способа его отправки (отдельный пакет, целый вагон и т.д.).

Основные формы это ГУ-27 и ГУ-29-О.

Оригинал транспортной железнодорожной накладной ГУ-27 и ГУ-29-О утвержден Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, которые утверждены Приказом МПС РФ № 39 от 18.06.2003 года.

Транспортная железнодорожная накладная: образец заполнения

При заполнении накладной необходимо придерживаться следующих правил:

 • отправитель заполняет свою часть от руки, печатными или письменными буквами, шариковой ручкой. Текст должен быть читаем и не содержать ошибок (фактических и орфографических);
 • при недостатке места для заполнения всех нужных данных они вносятся сразу на несколько листов, а на первой странице ставится отметка об этом.
 • все листы накладной должны быть между собой надежно скреплены. Порядок заполнения накладной отправителем:
 • полная информация об отправителе, полное наименование (ФИО), адрес, ставится личная подпись;
 • указывается станция отправления груза;
 • полная и достоверная информация о получателе: наименование организации (ФИО) получателя, его адрес и другие контактные данные;
 • станция, куда должен прибыть груз;
 • названия пограничных станций (при их наличии);
 • данные вагона перевозки: номер, принадлежность, грузоподъемность, количество осей, тип вагона;
 • подробное описание груза: наименование, упаковка, количество мест, опломбирование, данные о погрузке и массе, данные об оплате всех необходимых платежей и сопровождающие документы.

Все остальные графы заполняют перевозчиком в процессе транспортировки и передачи груза получателю.

Обратите внимание! За недостоверные сведения о грузе на отправителя накладывается штраф, равный пятикратному размеру реальной стоимости перевозки груза.

Транспортная железнодорожная накладная является обязательным документом при отправке груза с помощью железной дороги. Форма данного документа утверждена законодательно и обязательна для всех участников договора о перевозке.

Читать еще:  Можно ли оформить договор дарения без участия одаряемых?

Железнодорожная накладная – СМГС

СМГС — это аббревиатура, расшифровывается как — «Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении». Соглашение СМГС является одним из основных международных документов, заключенных с целью организации международной перевозки груза. Девствует с 1 ноября 1951 года, постоянно изменяется и дополняется. Странами участниками соглашения СМГС являются: Азербайджан, Албания, Беларусь, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония.

Накладная СМГС – это накладная международного образца, используемая в международных грузовых перевозках, по сети железных дорог стран участниц «Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении.

Несет в себе функции:

— основного перевозочного документа,

— документа подтверждающего заключения договора перевозки между грузоотправителем и администрацией железной дороги.

— расписки, которая подтверждает принятие железной дорогой груза к перевозке.

Печатается на стандартных бланках. Оформляется на имя грузополучателя. Заполнением накладной СМГС занимается обычно грузоотправитель, или экспедитор на основе инструкции, предоставленной транспортно – экспедиционной компанией, ведущей перевозку. Заверяется перевозчиком, с простановкой штемпеля станции отправления. Следует с грузом, до станции назначения.

В комплекте с накладной СМГС, должны следовать все сопровождающие груз документы. ( сертификаты, спецификации, упаковочные листы и т.д.).

СМГС накладная состоит из пяти (5) листов:

Лист №1 – «Оригинал накладной». Выдается получателю на станции назначения вместе с грузом.

Лист №2 – «Дорожная ведомость». Сопровождает груз до конечной станции. Количество дорожных ведомостей, равняется количеству дорог участвующих в перевозке. Остается на дороге назначения.

Лист №3 – «Дубликат накладной». Остается у отправителя.

Лист №4 – «Лист передачи груза». Как и «дорожная ведомость» — сопровождает груз до конечной станции, и остается на дороге назначения.

Лист №5 – «Уведомление о прибытии груза». Выдается грузополучателю, вместе с листом №5 — оригиналом накладной, и грузом.

Перевозки в европейских странах не участвующих в соглашении СМГС, регулируются другим международным соглашением – «Конвенцией по международным грузовым перевозкам» сокращенно КОТИФ, где существует своя форма накладной. Поэтому международные перевозки направлением Европа – СНГ – Европа, проходят с соответствующим переоформлением на пограничных станциях, международных железнодорожных накладных. (Накладная КОТИФ — Накладная СМГС и наоборот).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Учись учиться, не учась! 10186 — | 7793 — или читать все.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector